/  Artykuły   /  Inne   /  Nowe bezpłatne usługi w Centrum Medycznym Luxmed
LUXMED

Nowe bezpłatne usługi w Centrum Medycznym Luxmed

Bezpłatne badania profilaktyczne są już stałą i bardzo ważną częścią oferty CM LUXMED kierowaną do wszystkich pacjentów. Wykonywane są w ramach NFZ, projektów UE oraz Ośrodka Badań Klinicznych, a ich ideą jest profilaktyka prozdrowotna, zwiększenie dostępu do badań i porad specjalistycznych oraz edukacja zdrowotna pacjentów. Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą usług i badań, które aktualnie można wykonać w ramach dedykowanych projektów.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Jedną z najstarszych chorób wirusowych, znanych człowiekowi, jest grypa. Wymienia się trzy podtypy wirusa grypy: A, B i C. Najgwałtowniejsze objawy wywołuje wirus typu A, nazywany niejednokrotnie „sprawcą grypy właściwej”. Organizm człowieka nie jest w stanie wytworzyć odporności na ten rodzaj wirusa, ponieważ zmienia on łatwo swoją strukturę genetyczną, inaczej mówiąc podlega ciągłej mutacji. Chory na grypę może zarażać na kilka dni przed wystąpieniem objawów i przez cały okres trwania choroby. Wirus, osłabiając układ odpornościowy sprawia, że w naszym organizmie mogą z łatwością zasiedlić się bakterie chorobotwórcze, doprowadzając do choroby, a także jej powikłań. Wśród najcięższych i najczęściej odnotowywanych powikłań można wymienić: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego, niewydolność oddechową. Jedynym, skutecznym, a przy tym najtańszym sposobem zapobiegania grypie i jej następstwom jest szczepionka. Zapewnia ona większą odporność organizmu i daje bardzo duże szanse na uniknięcie choroby lub na jej łagodne przejście, bez powikłań. Dla kogo przeznaczone jest szczepienie Program dedykowany jest dla osób po 50 roku życia. Badanie rozpoczyna się bezpłatną konsultacją lekarską, podczas której lekarz ocenia stan zdrowia pacjenta. Zanim pacjent podejmie decyzję o szczepieniu, lekarz do którego się zgłosi, ma obowiązek bardzo skrupulatnie i dokładnie przedstawić szczegóły badania. Liczba pacjentów jest ograniczona i tylko pierwsi pacjenci wstępnie zakwalifikowani do udziału będą mogli być włączeni do badania klinicznego.  

Bezpłatne badania z rozpoznaniem depresji nawracającej

Depresja występuje dwa razy częściej u kobiet, a zapada na nią aż kilkanaście procent dorosłych. Powszechność występowania tego zaburzenia sprawia, że jest ono obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną. Mimo rozwoju medycyny oraz świadomości społecznej, szacuje się, że u ponad połowy osób cierpiących na depresję nie zostaje ona rozpoznana. Odpowiednie leczenie otrzymuje około połowa chorych z prawidłowym rozpoznaniem. Wśród głównych objawów depresji wymienia się: obniżenie nastroju, płaczliwość, zobojętnienie, poczucie pustki, apatię, zanik zainteresowań, przewlekłe zmęczenie, poczucie wewnętrznego napięcia i niepokoju, poczucie utraty sensu życia, zaniżone poczucie własnej wartości i samooceny, stany lękowe, osłabienie pamięci i koncentracji, zaburzenia snu (trudności w zasypianiu i częste budzenie się, zwłaszcza bardzo wcześnie rano), zmiany apetytu. Charakterystyczne są dobowe wahania samopoczucia – zazwyczaj gorsze samopoczucie rano, nieco lepsze wieczorem (choć bywa też odwrotnie). Dla kogo przeznaczone jest badanie Badanie dedykowane jest dla osób w wieku od 18 do 65 roku życia, z rozpoznaniem depresji nawracającej bez innych chorób psychicznych. Pacjent będzie otrzymywał dodatkowo – poza swoim leczeniem – nowe innowacyjne leki. Pozostanie pod opieką lekarza psychiatry, z możliwością kontaktu osobistego i telefonicznego z lekarzem. Wykonane zostaną wszystkie niezbędne badania laboratoryjne, badanie EKG, które monitorowane będą przez lekarza.

Bezpłatne badanie w schizofrenii

Schizofrenia to choroba osób młodych, gdyż połowę zachorowań odnotowuje się przed ukończeniem 30 roku życia. Dotyka ona w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Schizofrenia jest chorobą psychiczną o stopniowym przebiegu. Często najbliżsi chorego zauważają pewne niepokojące zmiany w jego zachowaniu, jednak znajdują dla nich szereg wytłumaczeń (np. traumatyczne przeżycia czy stres). Schizofrenik stopniowo wycofuje się z życia, zaczyna być nieufny wobec innych, zamknięty w sobie i podejrzliwy. Unika wręcz kontaktów z innymi osobami, co ostatecznie doprowadza do tego, że chory przestaje wychodzić z domu. Częstym zjawiskiem jest obojętność schizofrenika wobec ważnych spraw, wypowiadanie nieadekwatnych do sytuacji słów. Leczenie schizofrenii trwa najczęściej do końca życia. Przebieg choroby może być ciągły i postępujący lub epizodyczny, wówczas występują okresy nasilenia objawów choroby i powrotów do zdrowia. Dla kogo przeznaczone jest badanie: Program obejmuje pacjentów w wieku od 18 do 50 roku życia. Pacjent z negatywnymi objawami schizofrenii aktualnie przyjmujący maksymalnie dwa neuroleptyki, będzie otrzymywał dodatkowo – poza swoim leczeniem – nowe innowacyjne leki. Pozostanie pod opieką lekarza psychiatry, z możliwością kontaktu osobistego i telefonicznego z lekarzem. Wykonane zostaną wszystkie niezbędne badania laboratoryjne, badanie EKG, które monitorowane będą przez lekarza.

Bezpłatne usługi wykonywane są w ramach projektu badań klinicznych. Daje to pacjentom szereg korzyści, m.in.:

  • Szansa na skorzystanie z nowoczesnych i innowacyjnych metod leczenia.
  • Stały dostęp do opieki lekarza, który służy codzienną pomocą w czasie trwania badania.
  • Szeroka diagnostyka i bezpłatne badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece          medycznej.
  • Gwarancja leczenia na międzynarodowym poziomie.
  • Satysfakcja z udziału w powstaniu nowego leku, który może być pomocny wielu pacjentom.
  • Zwrot kosztów dojazdu, parkingu na wizyty kontrolne w trakcie udziału pacjenta w badaniu.
  • Nierzadko zwrot innych uzasadnionych kosztów udziału pacjenta np. wyżywienia w trakcie dłuższych wizyt czy            sprzętu medycznego.
Jeśli spełniasz w/w kryteria i jesteś zainteresowany udziałem w bezpłatnym leczeniu skontaktuj się z nami telefonicznie: Grypa– 81 5361594 Depresja– 81 5361595 Schizofrenia– 81 5361596