/  Bezpłatna diagnostyka prenatalna w Lublinie

Bezpłatna diagnostyka prenatalna w Lublinie

Badania genetyczne wg standardu FMF, czyli Fundacji Medycyny Płodowej, możesz wykonać bezpłatnie w ramach NFZ jeśli spełniasz określone kryteria.

Programem objęte są kobiety będące w ciąży, spełniające kryteria (jedno lub więcej):

 • W wieku powyżej 35 lat
 • U których w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka
 • U których stwierdzono wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
 • Stwierdzono znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikowo
 • Stwierdzono w czasie ciąży nieprawidłowy wynik badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Jakie badania wykonam bezpłatnie w ramach programu

Bezpłatnie wykonywane są badania nieinwazyjne (przesiewowe), badania inwazyjne zalecane są tylko w szczególnych przypadkach.

Badania nieinwazyjne wykonywane w ramach NFZ to:

 • badanie ultrasonograficzne USG
 • badania biochemiczne

Gdy istnieją szczególne wskazania wynikające z określonego ryzyka, przeprowadzona może zostać diagnostyka inwazyjna:

 • amniopunkcja z badaniem genetycznym płynu i poradą genetyczną

Porada genetyczna w ciąży obejmuje m. in. wywiad lekarski z uwzględnieniem wywiadu genetycznego, ocenę i interpretację wyników wykonanych badań oraz decyzję, co do dalszego postępowania. Jeśli pojawią się wskazania medyczne, otrzymasz skierowanie na badania inwazyjne, które przeprowadzimy po uprzednim wyrażeniu na nie zgody.

Program Badań Prenatalnych wg standardu FMF

Bezpłatne badania prenatalne wykonywane są w ramach kontraktu NFZ wg standardu FMF (Fetal Medicine Foundation). Obejmują badania w I trymestrze ciąży, pomiędzy 11,0 i 13,6 tc. USG ciąży wykonuje lekarz ginekolog posiadający certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej FMF.

Diagnostyka obejmuje:

W I trymestrze ciąży

 • USG prenatalne 11 – 13 (+6 dni) tydzień ciąży
 • Test podwójny (stężenie białka PAPP-A, stężenie wolnej podjednostki beta-hCG)
badania_prenatalne

Integralną częścią badania jest oszacowanie ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu za pomocą programu statystycznego certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – sekcja USG i Fundację Medycyny Płodowej FMF.

Dodanie informacji z badań biochemicznych w teście przesiewowym  I trymestru zwiększa możliwości wykrycia choroby genetycznej. Umożliwia określenie ryzyka wystąpienia aberracji chromosomalnych płodu (zespołu Downa, Edwardsa, Patau, wady cewy nerwowej i inne). Jest to również wyjątkowa i niepowtarzalna możliwość wykrycia zwiększonego ryzyka wystąpienia patologii łożyska pod postacią stanu przedrzucawkowego lub zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu.

Poziom markerów biochemicznych oznaczany jest w surowicy krwi przy użyciu testów certyfikowanych przez FMF.

W II trymestrze ciąży

 • USG prenatalne 18 – 23 tydzień ciąży zgodnie ze standardami Sekcji USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Fundacji Medycyny Płodowej FMF

Badania prenatalne wykonywane są bezpłatnie w Lublinie, w Centrum Medycznym LUXMED, przy ul. Koncertowej 4D.

 Zadzwoń i zapisz się do programu badań prenatalnych NFZ – Biuro Obsługi Pacjenta, tel. 81 532 37 11. Otrzymasz dokładne instrukcje oraz termin wykonania badania. Pamiętaj aby w ustalonym terminie udać się na badanie ze skierowaniem.

Pobierz skierowanie na badania »

Bezpłatne badania prenatalne wykonywane w ramach kontraktu NFZ to możliwość wykrycia choroby genetycznej jeszcze w łonie matki. Dlatego korzystne jest wykonanie refundowanych przez NFZ badań w ramach Programu Badań Prenatalnych.