/    /  kwiecień

Jesteś w ciąży? Zrób test na konflikt płytkowy. Może prowadzić do wylewu wewnątrzczaszkowego u noworodka, a w konsekwencji do śmierci dziecka. Pozostawia ślady w postaci padaczki czy