/    /  Depresja

Bezpłatne badanie z rozpoznaniem depresji nawracającej

Kto może skorzystać z programu:

 • Badanie przeznaczone jest dla pacjentów w wieku od 18 do 65 roku życia, z rozpoznaniem depresji nawracającej (czyli co najmniej drugi epizod depresji), bez innych chorób psychicznych.
 • Warunkiem koniecznym jest aby pacjent przyjmował aktualnie któryś z leków: citalopram, escitalopram, wenlafaksyna, duloksetyna lub fluoxetyna, sertralina, bupropion i pomimo brania leków nie miał poprawy.
 • Pacjent powinien mieć ustabilizowany stan somatyczny.
 • Nie może być aktualnie czynnie uzależniony od alkoholu, narkotyków czy benzodiazepin
 • Nie może chorować obecnie na zaburzenia psychiczne inne niż depresja
 • Pacjent nie przejawia zachowań samobójczych.
 • Pacjentka nie może być w ciąży ani karmić piersią

Zasady rekrutacji:

Badanie rozpoczyna się bezpłatną konsultacją lekarską, podczas której lekarz oceni stan zdrowia pacjenta. Zanim pacjent wyrazi zgodę na bezpłatne leczenie, lekarz do którego się zgłosi, ma obowiązek bardzo skrupulatnie i dokładnie przedstawić szczegóły badania. Nie każdy zatem, pomimo zainteresowania i chęci będzie mógł w takim badaniu uczestniczyć.

Liczba pacjentów jest ograniczona i tylko pierwsi pacjenci wstępnie zakwalifikowani do udziału będą mogli być włączeni do badania klinicznego.

W projekcie realizujemy

Pacjent będzie otrzymywał dodatkowo – poza swoim leczeniem – nowe innowacyjne leki.
W trakcie wizyt będzie pod opieką lekarza psychiatry. Umożliwiamy Pacjentowi kontakt osobisty i telefoniczny z lekarzem. Wykonamy wszystkie niezbędne badania laboratoryjne oraz badanie EKG, które będa monitorowane przez lekarza.

depresja nawracająca

Zapewniamy

 • Dogodne terminy realizacji świadczeń
 • Zwrot kosztów dojazdu, parkingu na podstawie biletów.

Czym jest depresja
Depresja występuje dwa razy częściej u kobiet, a zapada na nią aż kilkanaście procent dorosłych. Powszechność występowania tego zaburzenia sprawia, że jest ono obecnie uznawane za chorobę cywilizacyjną. Mimo rozwoju medycyny oraz świadomości społecznej, szacuje się, że u ponad połowy osób cierpiących na depresję nie zostaje ona rozpoznana. Odpowiednie leczenie otrzymuje około połowa chorych z prawidłowym rozpoznaniem. Wśród głównych objawów depresji wymienia się: smutek, obniżenie nastroju, płaczliwość, zobojętnienie, poczucie pustki, przewlekłe zmęczenie, apatię, zanik zainteresowań, poczucie wewnętrznego napięcia i niepokoju, poczucie utraty sensu życia, zaniżone poczucie własnej wartości i samooceny, stany lękowe, osłabienie pamięci i koncentracji, zaburzenia snu (trudności w zasypianiu i częste budzenie się, zwłaszcza bardzo wcześnie rano), zmiany apetytu. Charakterystyczne są dobowe wahania samopoczucia – zazwyczaj gorsze samopoczucie rano, nieco lepsze wieczorem (choć bywa też odwrotnie).
Udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny, a niezbędnym warunkiem włączenia pacjenta do badania klinicznego jest podpisanie tzw. „Świadomej Zgody”. Jest to dokument zawierający szczegółowe informacje dla pacjenta chcącego uczestniczyć w danym badaniu. Pacjent w każdej chwili i na każdym etapie badania może wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny i bez żadnych konsekwencji.

Badanie kliniczne to badania medyczne, w których biorą udział osoby chętne (zarówno zdrowi, jak i chorzy) w celu testowania kuracji prewencyjnych, wykrywających bądź leczących choroby.

Oferujemy bezpłatny dostęp do specjalistycznego leczenia w ramach sponsorowanych badań klinicznych fazy II, III i IV. Wiedza, kwalifikacje oraz doświadczenie zarówno kadry zarządzającej jak i nadzorującej proces badań klinicznych w ośrodku, gwarantują działanie zgodnie z najwyższymi standardami ICH GCP i lokalnymi regulacjami prawnymi.

Ośrodek Badań Klinicznych w CM Luxmed gwarantuje bezpieczeństwo prowadzonych badań oraz wysoką jakość, a na pierwszym miejscu zawsze stawia pacjenta i jego dobro. Badania prowadzone są przez doświadczonych lekarzy, dbających o bezpieczeństwo uczestników projektów badawczych. Metody badawcze dostosowane są do standardów medycznych, etycznych i naukowych panujących na całym świecie.

 Badania nad nowymi lekami – korzyści dla pacjentów

Badania kliniczne to dla wielu chorych jedyna możliwość uzyskania innowacyjnego leczenia i dostępu do nowych leków, które nie są jeszcze dostępne na rynku farmaceutycznym. Bez wątpienia to właśnie pacjenci najwięcej korzystają na badaniach klinicznych, a jednocześnie to właśnie oni odgrywają w nich kluczową rolę. Dzięki badaniom klinicznym pacjenci mogą skorzystać z innowacyjnych terapii, zanim jeszcze staną się one powszechnie stosowane w leczeniu danej choroby.

Udział w badaniu klinicznym to dla pacjentów szereg korzyści, m.in.:

 • Szansa na udział w nowoczesnych i innowacyjnych metodach leczenia.
 • Stały dostęp do opieki lekarza, który służy codzienną pomocą w czasie trwania badania.
 • Szeroka diagnostyka i bezpłatne badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej.
 • Gwarancja leczenia na międzynarodowym poziomie.
 • Satysfakcja z udziału w powstaniu nowego leku, który może być pomocny wielu pacjentom.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wizyty kontrolne w trakcie udziału pacjenta w badaniu.
 • Nierzadko zwrot innych uzasadnionych kosztów udziału pacjenta np. wyżywienia w trakcie dłuższych wizyt czy sprzętu medycznego.

Rocznie ponad milion nowych pacjentów rozpoczyna leczenie w ośrodkach badań klinicznych i tym samym aktywnie wpływa na opiekę zdrowotną zarówno własną, jak i pozostałych pacjentów a nawet pokoleń.

Jeśli spełniasz kryteria przedstawione w programie wypełnij formularz.
  *- pola wymagane


  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Zasady przetwarzania danych osobowych w CM Luxmed
  Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Luxmed zostały określone w naszej Polityce Prywatności