/    /  Schizofrenia

Bezpłatne badanie w schizofrenii

Kto może skorzystać z programu:

 • Badanie przeznaczone jest dla pacjentów w wieku od 18 do 50 roku życia, z negatywnymi objawami schizofrenii i aktualnie przyjmujący maksymalnie dwa neuroleptyki.
 • Pacjent musi mieć opiekuna lub osobę z rodziny, która przyjdzie z nim na co najmniej pierwszą wizytę i będzie dostępna pod telefonem.
 • Stan somatyczny pacjenta jest stabilny.
 • Pacjent nie jest aktualnie czynnie uzależniony od alkoholu, narkotyków czy benzodiazepin.
 • Pacjent nie przejawia zachowań samobójczych.

Zasady rekrutacji

Badanie rozpoczyna się bezpłatną konsultacją lekarską, podczas której lekarz oceni stan zdrowia pacjenta. Zanim pacjent wyrazi zgodę na bezpłatne leczenie, lekarz do którego się zgłosi, ma obowiązek bardzo skrupulatnie i dokładnie przedstawić szczegóły badania. Nie każdy zatem, pomimo zainteresowania i chęci będzie mógł w takim badaniu uczestniczyć.

Liczba pacjentów jest ograniczona i tylko pierwsi pacjenci wstępnie zakwalifikowani do udziału będą mogli być włączeni do badania klinicznego.

Program jest prowadzony za zgodą Komisji Bioetycznej Lubelskiej Izby Lekarskiej, jest
w pełni anonimowy i dokumentowany – możliwość skopiowania dokumentacji medycznej i wyników, jest dobrowolny, w każdej chwili można przerwać udział i wycofać zgodę.

schizofrenia

Zapewniamy

 • Dogodne terminy realizacji świadczeń
 • Zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów
 • Jeśli czas wizyty jest dłuższy, zapewniamy zwrot kosztów posiłku

Czym jest schizofrenia
Schizofrenia to choroba osób młodych, gdyż połowę zachorowań odnotowuje się przed ukończeniem 30 roku życia. Dotyka ona w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Schizofrenia jest chorobą psychiczną o stopniowym przebiegu. Często najbliżsi chorego zauważają pewne niepokojące zmiany w jego zachowaniu, jednak znajdują dla nich szereg wytłumaczeń (np. traumatyczne przeżycia czy stres). Schizofrenik stopniowo wycofuje się z życia, zaczyna być nieufny wobec innych, zamknięty w sobie i podejrzliwy. Unika wręcz kontaktów z innymi osobami, co ostatecznie doprowadza do tego, że chory przestaje wychodzić z domu. Częstym zjawiskiem jest obojętność schizofrenika wobec ważnych spraw, wypowiadanie nieadekwatnych do sytuacji słów. Leczenie schizofrenii trwa najczęściej do końca życia. Przebieg choroby może być ciągły i postępujący lub epizodyczny, wówczas występują okresy nasilenia objawów choroby i powrotów do częściowego/pełnego zdrowia.

W projekcie realizujemy

Pacjent będzie otrzymywał dodatkowo – poza swoim leczeniem – nowe innowacyjne leki. W trakcie wizyt będzie pod opieką lekarza psychiatry. Umożliwiamy Pacjentowi kontakt osobisty i telefoniczny z lekarzem. Wykonamy wszystkie niezbędne badania laboratoryjne oraz badanie EKG, które będzie monitorowane przez lekarza.

 Udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny, a niezbędnym warunkiem włączenia pacjenta do badania klinicznego jest podpisanie tzw. „Świadomej Zgody”. Jest to dokument zawierający szczegółowe informacje dla pacjenta chcącego uczestniczyć w danym badaniu. Pacjent w każdej chwili i na każdym etapie badania może wycofać swoją zgodę bez podawania przyczyny i bez żadnych konsekwencji. 

Badanie kliniczne to badania medyczne, w których biorą udział osoby chętne (zarówno zdrowi, jak i chorzy) w celu testowania kuracji prewencyjnych, wykrywających bądź leczących choroby.

Oferujemy bezpłatny dostęp do specjalistycznego leczenia w ramach sponsorowanych badań klinicznych fazy II, III i IV. Wiedza, kwalifikacje oraz doświadczenie zarówno kadry zarządzającej jak i nadzorującej proces badań klinicznych w ośrodku, gwarantują działanie zgodnie z najwyższymi standardami ICH GCP i lokalnymi regulacjami prawnymi.

Ośrodek Badań Klinicznych w CM Luxmed gwarantuje bezpieczeństwo prowadzonych badań oraz wysoką jakość, a na pierwszym miejscu zawsze stawia pacjenta i jego dobro. Badania prowadzone są przez doświadczonych lekarzy, dbających o bezpieczeństwo uczestników projektów badawczych. Metody badawcze dostosowane są do standardów medycznych, etycznych i naukowych panujących na całym świecie.

Badania nad nowymi lekami – korzyści dla pacjentów

Badania kliniczne to dla wielu chorych jedyna możliwość uzyskania innowacyjnego leczenia i dostępu do nowych leków, które nie są jeszcze dostępne na rynku farmaceutycznym. Bez wątpienia to właśnie pacjenci najwięcej korzystają na badaniach klinicznych, a jednocześnie to właśnie oni odgrywają w nich kluczową rolę. Dzięki badaniom klinicznym pacjenci mogą skorzystać z innowacyjnych terapii, zanim jeszcze staną się one powszechnie stosowane w leczeniu danej choroby.

Udział w badaniu klinicznym to dla pacjentów szereg korzyści, m.in.:

 • Szansa na udział w nowoczesnych i innowacyjnych metodach leczenia.
 • Stały dostęp do opieki lekarza, który służy codzienną pomocą w czasie trwania badania.
 • Szeroka diagnostyka i bezpłatne badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej.
 • Gwarancja leczenia na międzynarodowym poziomie.
 • Satysfakcja z udziału w powstaniu nowego leku, który może być pomocny wielu pacjentom.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wizyty kontrolne w trakcie udziału pacjenta w badaniu.
 • Nierzadko zwrot innych uzasadnionych kosztów udziału pacjenta np. wyżywienia w trakcie dłuższych wizyt czy sprzętu medycznego.

Rocznie ponad milion nowych pacjentów rozpoczyna leczenie w ośrodkach badań klinicznych i tym samym aktywnie wpływa na opiekę zdrowotną zarówno własną, jak i pozostałych pacjentów a nawet pokoleń.

Jeśli spełniasz kryteria przedstawione w programie wypełnij formularz.


  *- pola wymagane

  Zaktualizowane informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera dokument Zasady przetwarzania danych osobowych w CM Luxmed
  Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach www Luxmed zostały określone w naszej Polityce Prywatności