/  Bezpłatna mammografia 3D

Program Profilaktyki Raka Piersi Mammografia cyfrowa

Dla kogo przeznaczone jest badanie

Badanie przeznaczone jest dla kobiet w wieku 45-74 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w programie profilaktycznym w ostatnich 2 latach.

Panie, które już miały wykonywaną mammografię powinny się zgłosić z ostatnim wynikiem badania (zdjęcie mammograficzne z opisem).

Kto nie może skorzystać z programu

Kryteriami wykluczającymi z programu przesiewowego są:
– ciąża
– objęcie Pacjentki leczeniem onkologicznym z powodu raka piersi
– udział Pacjentki w programie: „Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” i/lub „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika”. Badania w ramach tych programów realizowane są w dedykowanych ośrodkach uczestniczących w programie.

Opis programu populacyjnego

 1. Etap podstawowy – wykonanie badania mammograficznego z wydaniem wyniku. W przypadku, gdy w wyniku badania mammograficznego wskazana jest dalsza diagnostyka, pacjentka powinna skorzystać z drugiego etapu programu.
 2. Etap pogłębionej diagnostyki – konsultacja lekarska przez lekarza onkologa lub chirurga onkologa.

Lekarz w zależności od wskazań medycznych, podejmuje decyzję o rodzaju wykonanych badań  z etapu diagnostyki pogłębionej.

Może to być

 • mammografia uzupełniająca, USG, biopsja gruboigłowa lub porada onkologiczna,
 • w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego – wystawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w celu realizacji diagnostyki pogłębionej i skierowania na leczenie.
mammografia cyfrowa
W przypadku wskazań do etapu pogłębionego pacjentka ma możliwość wykonania dalszych badań diagnostycznych bezpłatnie w Luxmed w ramach kontraktu z NFZ.

Zapewniamy

 • Badanie podstawowe i diagnostykę pogłębioną w ramach NFZ
 • Aparat z funkcją obrazowania 3D z tomosyntezą
 • Dogodne terminy realizacji świadczeń
 • Poradę onkologiczną (która rozpoczyna i kończy etap pogłębiony)

Mammograf z funkcją tomosyntezy umożliwia:

  • trójwymiarowe obrazowanie piersi 3D
  • wysoką dokładność analizy
  • różnicowanie zmian łagodnych i złośliwych
  • ograniczenie konieczności wykonywania powtórnych badań

Miejsca wykonania badania

 • w Lublinie ul. Koncertowa 4D – mammografia cyfrowa 3D z funkcją tomosyntezy
 • w Biłgoraju ul. Kościuszki 50 – mammografia cyfrowa

Zapisy na badanie

 • Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja terminu 81 532 37 11 lub online
 • Skierowanie nie jest wymagane