/  Artykuły   /  Inne   /  Konflikt płytkowy
Konflikt płytkowy

Konflikt płytkowy

Jesteś w ciąży? Zrób test na konflikt płytkowy. Może prowadzić do wylewu wewnątrzczaszkowego u noworodka, a w konsekwencji do śmierci dziecka. Pozostawia ślady w postaci padaczki czy niedowładów. Bywa, że za ten stan rzeczy obwiniany jest lekarz lub położna odbierający poród. Dopiero badania wykazują, że jest to konsekwencja konfliktu płytkowego.

Konflikt płytkowy, a serologiczny 

O ile pojęcie „konflikt serologiczny” jest szeroko znane, to już o konflikcie płytkowym słyszymy zdecydowanie rzadziej.

Konflikt płytkowy jest jednym z matczyno-płodowych konfliktów serologicznych. Jest on analogiczny do powszechnie znanego konfliktu RhD, w którym kobieta RhD „ujemna” wytwarza przeciwciała do antygenu RhD płodu.

Konflikt płytkowy dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, płytek krwi i prowadzi do małopłytkowości u płodu lub noworodka.

Przyczyną wystąpienia konfliktu płytkowego jest wytwarzanie przeciwciał przez matkę przeciwko antygenom płytek krwi płodu lub noworodka.

Do wytworzenia przeciwciał dochodzi, gdy dziecko kobiety nie posiadającej antygenu płytkowego HPA-1a (HPA-1a ujemna) odziedziczyło taki antygen po ojcu. Choroba płodu pojawia się bez żadnych objawów u matki i może wystąpić już w pierwszej ciąży.

Konflikt płytkowy

Co oznacza małopłytkowość u noworodka?

Konflikt płytkowy
W praktyce małopłytkowość płodu lub noworodka wiąże się z poważnymi powikłaniami. Może prowadzić do wylewu wewnątrzczaszkowego, a ten może nawet spowodować śmierć dziecka, może też pozostawić ślady w postaci padaczki czy niedowładów.

Czy można temu zapobiec?

Wykonując badania laboratoryjne, kobieta uzyskuje informację, że jest HPA-1a dodatnia (98% kobiet) i nie grozi jej konflikt lub, że jest HPA-1a ujemna (2% kobiet) i powinna wykonywać w czasie ciąży badania diagnostyczne i być pod opieką ginekologów specjalizujących się w leczeniu konfliktu płytkowego.

Badanie zalecane jest wszystkim ciężarnym, szczególnie kobietom, które miały komplikacje w pierwszej ciąży, poroniły, straciły dziecko z powodu wylewu lub dziecko miało objawy skazy krwotocznej.

Badanie antygenu HPA-1a można wykonać u kobiet od 8 tygodnia do momentu porodu. Aby wykonać badanie nie potrzeba skierowania od lekarza. Pacjentka na wykonanie badania powinna zgłosić się z dokumentem tożsamości i wypełnionym drukiem świadomej zgody na badanie (druk do pobrania na www.luxmedlublin.pl, można wypełnić również w placówce). Wskazane jest, aby pacjentka miała przy sobie książeczkę ciąży.

Leczenie małopłytkowości

Wraz z postępem diagnostyki, rozwinęły się metody skutecznego leczenia małopłytkowości. Jeśli badania laboratoryjne wskazują, że kobieta wytworzyła przeciwciała do płytek, zwykle pobierana jest przez specjalistę niewielka próbka krwi ze sznura pępowinowego. W ten sposób sprawdza się, czy płód jest chory. Kolejnym etapem jest podawanie ciężarnej kobiecie immunoglobuliny. Pacjentka musi w oznaczonych terminach zgłaszać się do szpitala, by przyjąć kroplówkę z lekiem.

Częściej też wykonuje się USG ciąży. Chodzi o to, by zbyt mała liczba płytek krwi nie doprowadziła u dziecka do wylewu krwi do mózgu.

Ciąża zdrowej kobiety i kobiety, u której występuje konflikt płytkowy przebiegają tak samo, a wystąpienie konfliktu doprowadzić może nawet do śmierci noworodka. W CM LUXMED masz możliwość wykonania badania bez skierowania.