/    /  grudzień

Z badania EEG korzystał niemal każdy pacjent, który miał napady padaczkowe, bóle głowy czy choćby uraz czaszkowy. Elektroencefalografia znana jest medycynie od lat i wciąż

Rozpoczyna się od dziąseł, a potem zajmuje kości. Rozwija się długo, ale jej symptomy są widoczne już w początkowym stadium. Ta przewlekła choroba dziąseł i