/  Mammografia

Mammografia

Dla kogo projekt:

Z projektu mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, co 2 lata lub raz w roku, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matki, siostry, córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA2 oraz mieszkające na terenie powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki lub miasta Lublin.

Projekt ma na celu zwiększenie ilości wykonywanych badań mammograficznych  w ramach  Programu profilaktycznego.

W Projekcie realizowane są działania edukacyjne dla pacjentek i wykonywana mammografia w ramach programu profilaktyki raka piersi w ramach kontraktu z NFZ.

 

Miejsca realizacji Projektu

– Działania edukacyjne realizowane są w placówkach CM Luxmed w Lublinie, Świdniku, Lubartowie oraz w placówkach lekarza rodzinnego na terenie powiatów lubelski, lubartowski, łęczyński, świdnicki, współpracujących z Luxmed

– Mammografia wykonywana jest w CM Luxmed, ul. Koncertowa 4D, Lublin

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Opis programu populacyjnego:

  1. Etap podstawowy – wykonanie badania mammograficznego z wydaniem wyniku.W przypadku, gdy w wyniku badania mammograficznego wskazana jest dalsza diagnostyka, pacjentka powinna skorzystać z drugiego etapu programu.
  2. Etap pogłębionej diagnostyki:
  • konsultacja lekarska przez lekarza onkologa lub chirurga onkologa.

Lekarz w zależności od wskazań medycznych, podejmuje decyzję o rodzaju wykonanych badań  z etapu diagnostyki pogłębionej.

Może to być:

  • mammografia celowana, USG, biopsja gruboigłowa lub cienkoigłowa pod kontrolą USG.
  • w przypadku potwierdzenia nowotworu złośliwego – wystawienie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, w celu realizacji diagnostyki pogłębionej i skierowania na leczenie.

W przypadku wskazań do etapu pogłębionego pacjentka ma możliwość wykonania dalszych badań diagnostycznych bezpłatnie w Luxmed w ramach kontraktu z NFZ.

Zapewniamy

  • Dogodne terminy realizacji świadczeń
  • Zwrot kosztów dojazdu do 10 zł na podstawie biletu.

Projekt ,,Zwiększenie ilości wykonywanych badań mammograficznych przez pacjentki w ramach programu profilaktycznego’’ realizowany jest przez Centrum Medyczne Luxmed w ramach Programu RPO-WL 2014-2020, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej, Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność Przedsiębiorstw i pracowników do zmian RPOWL.

Logo
loga wymagane do projektu