Badania profilaktyczne, zabiegi medyczne, diagnostyka